Чемпионат Бельгии

Лига Жюпилер, 1-й тур

Сезон
Тур
1-й тур
28.07.17 21:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
29.07.17 19:00
0 : 4
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
29.07.17 21:00
0 : 5
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
29.07.17 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
30.07.17 15:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
30.07.17 19:00
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
30.07.17 21:00
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.08.17 21:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
05.08.17 19:30
2 : 5
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
05.08.17 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
06.08.17 15:30
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
06.08.17 19:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
06.08.17 21:30
3 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
12.08.17 19:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
12.08.17 21:00
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
12.08.17 21:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
13.08.17 15:30
3 : 5
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
13.08.17 19:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.08.17 19:00
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.08.17 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.08.17 21:30
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
20.08.17 19:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
20.08.17 21:00
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.08.17 21:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.08.17 21:00
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.08.17 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.08.17 15:30
4 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.08.17 19:00
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.08.17 21:00
3 : 4
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
08.09.17 21:30
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
09.09.17 19:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.09.17 15:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.09.17 19:00
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.09.17 21:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
15.09.17 21:30
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
16.09.17 19:00
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
16.09.17 21:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
16.09.17 21:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.09.17 19:00
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.09.17 21:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
22.09.17 21:30
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
23.09.17 19:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Видео матча
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
23.09.17 21:00
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.09.17 15:30
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.09.17 19:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.09.17 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
30.09.17 19:00
3 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
30.09.17 21:00
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
30.09.17 21:30
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
01.10.17 15:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
01.10.17 19:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
13.10.17 21:30
3 : 4
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
14.10.17 19:00
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
14.10.17 21:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
15.10.17 15:30
3 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
15.10.17 19:00
2 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
20.10.17 21:30
1 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.10.17 19:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.10.17 21:00
4 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.10.17 21:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
22.10.17 15:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
22.10.17 19:00
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.10.17 21:30
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.10.17 21:30
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.10.17 21:30
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.10.17 21:30
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.10.17 21:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.10.17 21:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
28.10.17 19:00
2 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
28.10.17 21:00
0 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
28.10.17 21:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
29.10.17 15:30
4 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
29.10.17 21:00
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.11.17 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.11.17 19:00
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.11.17 21:00
4 : 4
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.11.17 21:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
05.11.17 15:30
1 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
05.11.17 19:00
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.11.17 21:30
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.11.17 19:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.11.17 21:00
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.11.17 21:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.11.17 15:30
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.11.17 21:00
0 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.11.17 21:30
3 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.11.17 19:00
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.11.17 21:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.11.17 15:30
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.11.17 19:00
4 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
01.12.17 21:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
02.12.17 19:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
02.12.17 21:30
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.12.17 15:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.12.17 19:00
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.12.17 21:00
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
09.12.17 19:00
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
09.12.17 21:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
09.12.17 21:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
09.12.17 21:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.12.17 15:30
3 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.12.17 19:00
1 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
15.12.17 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
16.12.17 19:00
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
16.12.17 21:00
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
16.12.17 21:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.12.17 15:30
5 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.12.17 19:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
20.12.17 21:30
0 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.12.17 21:30
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.12.17 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
22.12.17 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
23.12.17 21:00
2 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.12.17 15:30
4 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.12.17 15:30
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.12.17 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.12.17 21:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
16.01.18 21:30
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.01.18 21:30
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
20.01.18 19:00
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
20.01.18 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.01.18 15:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.01.18 19:00
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.01.18 21:00
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
23.01.18 21:30
0 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.01.18 21:30
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.01.18 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.01.18 21:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.01.18 21:30
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.01.18 21:30
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.01.18 19:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.01.18 21:00
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.01.18 21:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
28.01.18 15:30
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
28.01.18 19:00
3 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
28.01.18 21:00
2 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.02.18 19:00
0 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.02.18 21:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.02.18 21:30
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.02.18 15:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.02.18 19:00
3 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
09.02.18 21:30
3 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.02.18 19:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.02.18 21:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.02.18 21:00
4 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.02.18 21:30
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.02.18 19:00
4 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.02.18 21:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.02.18 19:00
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.02.18 21:00
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.02.18 21:00
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.02.18 21:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.02.18 15:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.02.18 19:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
23.02.18 21:30
4 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.02.18 19:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.02.18 21:00
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.02.18 15:30
5 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.02.18 19:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.03.18 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.03.18 21:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.03.18 21:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.03.18 21:00
2 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.03.18 21:00
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.03.18 15:30
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.03.18 15:30
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.03.18 15:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.03.18 15:30
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.03.18 15:30
2 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.03.18 15:30
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.