Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Угода користувача Sport.ua

Даний документ «Угода користувача» є пропозицією 1766 TEAM EOOD (далі — «Адміністрація»), укласти договір на викладених нижче умовах Угоди.

1. Загальні положення Угоди користувача.

1.1. У цьому документі і відносинах сторін, що випливають або пов'язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сайт - інформаційний інтернет-сайт Sport.ua, що являє собою систему інтерактивного обслуговування в режимі реального часу у всесвітній мережі Інтернет і включає в себе інформаційні послуги і дані, що надаються адміністрацією сайту Sport.ua, мобільною версією сайту Sport.ua, всіма мобільними додатками та іншими продуктами Sport.ua, а також послуги і дані, що надаються на Сайті третіми особами;

б) Угода - дійсна Угода користувача з усіма доповненнями і змінами;

в) Користувач - дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені і в інтересах представленої ним юридичної особи;

г) Сервіс - комплекс послуг, що надаються Користувачеві з використанням Сайту.

1.2. Використання Користувачем Сервісу у будь-який спосіб і в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

 • перегляд розміщених на Сайті матеріалів;
 • реєстрацію та/або авторизацію на Сайті;
 • розміщення або вiдтворення на Сайті будь-яких матеріалів, включаючи, але не обмежуючись такими, як: тексти, гіпертекстові посилання, зображення, аудіо- та відеофайли, відомості та/або інша інформація,

створює договір на умовах цієї Угоди відповідно до законодавства України.

1.3. Скориставшись кожною з зазначених вище можливостей по використанню Сервісу, Користувач підтверджує, що:

а) Ознайомився з умовами цієї Угоди в повному обсязі до початку використання Сервісу.

б) Приймає всі умови цієї Угоди в повному обсязі і зобов'язується їх дотримуватися або припинити використання Сервісу. Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Угоди або не має права на укладення договору на їхній основі, йому слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу.
в) Угода (у тому числі, будь-яка з її частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Адміністрації.

1.4. Дана Угода поширюється на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені діями Користувачів Сайту.

2. Загальна інформація

2.1. Дана Угода юридично зобов'язує як Адміністрацію, так і Користувача.

2.2. Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень до Угоди, зроблених Адміністрацією, що означає відмову Користувачем від Сервісу Сайту.

2.3. Усі можливі суперечки, що виникають у зв'язку з приводу виконання цієї Угоди, дозволяються згідно з нормами чинного законодавства України.

2.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин зі спільної діяльності, відносин особистого наймання, або якихось інших правовідносин, прямо не передбачених цією Угодою.

2.5. Користувач, котрий вважає, що його права й інтереси були порушені через дії Адміністрації або третіх осіб у зв'язку з розміщенням на Сайті якогось Матеріалу, направляє претензію в службу підтримки Сайту. Матеріал буде негайно вилучений з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.

2.6. У випадку прийняття нормативно-правових актів органами влади України, що зачіпають повністю або частково функціонування Сайту або Сервісу, Адміністрація зберігає за собою право внесення будь-яких змін у функціонування Сервісу, спрямованих на приведення діяльності Сайту у відповідність до нових норм.

3. Умови користування згідно з Угодою

3.1. Сайт надає Користувачам Сервіс та можливість розміщення своїх матеріалів на безкоштовних підставах.

3.2. Використання функціональних можливостей Сервісу допускається тільки після проходження Користувачем реєстрації та авторизації на Сайті відповідно до встановленої Адміністрацією процедурою:

3.2.1. Заповнити реєстраційну форму: придумати і ввести логін облікового запису та пароль для доступу до Сервісів Сайту. Користувач персонально відповідає за безпеку свого логіну й пароля, а також несе повну відповідальність за всі дії, які будуть виконані Користувачем у процесі використання Сервісів Сайту;

3.2.2. Висловити згоду з умовами даної Угоди. При цьому Адміністрація не здійснює перевірку наданої Користувачем інформації на предмет правдивості й не несе відповідальності перед третіми особами за точність і правдивість такої інформації; не розцінює надану Користувачем інформацію як персональні дані, що підлягають спеціальному захисту згідно з Законом України «Про захист персональних даних»;

3.2.3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право збирати й зберігати реєстраційні дані Користувача у рамках Сервісу з метою виконання положень даної Угоди.

3.3. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт.

3.4. Усі питання надання прав доступу до мережі Інтернет, покупки й налагодження для цього відповідного устаткування й програмного забезпечення вирішуються Користувачем самостійно й не підпадають під дію даної Угоди.

3.5. Пароль Користувача може бути відновлений Адміністрацією тільки у випадку точного, правильного та повного введення інформації, зазначеної при первинній реєстрації Користувачем облікового запису.

3.6. Розміщення матеріалів і використання Сервісу є пост-модерованими, тобто модератор ознайомлюється з матеріалами після розміщення таких матеріалів Користувачем на Сайті. Якщо який-небудь матеріал порушує правила користування Сайтом і/або є таким, що містить інформацію, яка суперечить вимогам чинного законодавства, такий матеріал підлягає видаленню.

4. Умови використання матеріалів, розміщених на Сайті

4.1. Сайт містить матеріали, що охороняються авторським правом, товарні знаки та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні та звукові твори.

4.2. Увесь зміст Сайту, за винятком реклами, охороняється авторським правом як складений твір, створений колективною творчою працею відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Зазначені в цьому розділі Угоди положення передбачають захист інтересів адміністрації Сайту та третіх осіб, які є власниками прав щодо матеріалів Сайту. При цьому всі правовласники можуть скористатися своїми правами, зазначеними в цій Угоді, самостійно.

4.4. Користувач Сайту не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступці, створювати похідні роботи чи іншим чином використовувати, частково або повністю, зміст Сайту.

4.5. Користувач Сайту може завантажувати з сайту матеріали, що охороняються авторським правом, тільки для особистого використання.

4.6. Якщо інше не передбачено законодавством про авторське право і суміжні права, не допускається відтворення, поширення, передача третім особам, опублікування або інше використання в комерційних цілях матеріалів, завантажених з сайту, без отримання письмового дозволу Адміністрації Сайту або іншого законного власника виключного права.

4.7. У разі отримання дозволу на копіювання, розповсюдження, опублікування або інше використання матеріалів Сайту, що охороняються авторським правом, таке копіювання, розповсюдження, опублікування або інше використання не допускається без повідомлення про належність авторського права або із зміною або виключенням імені автора та/або товарного знаку.

5. Умови розміщення Користувачами матеріалів на Сайті

5.1. Користувач розміщує свої матеріали на Сайті, а також передає Адміністрації виняткове право надання широкого доступу до матеріалів у межах даного ресурсу без виплати жодної винагороди.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право розміщувати на сторінках, що містять матеріали Користувача, рекламні банери й оголошення, модифікувати матеріали з метою розміщення реклами.

5.3. Поки не встановлене інше, всі майнові й особисті немайнові права на матеріали належать Користувачеві, що їх розмістив. Користувач попереджений про встановлену чинним законодавством України відповідальність за неправомірне використання й розміщення чужих матеріалів або на розміщення яких у Користувача немає дозволу відповідного правовласника. У випадку, якщо буде встановлено, що Користувач, котрий розмістив матеріали, не є їхнім законним правовласником, ці матеріали будуть вилучені з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.

5.4. При розміщенні матеріалу Адміністрація вказує псевдонім (нікнейм) Користувача, зазначений Користувачем при наданні матеріалу.

5.5. Розміщувані на Сайті матеріали не повинні містити:

 • матеріалів, які є незаконними, шкідливими, погрозливими, такими, ображають моральність, честь і гідність, права й охоронювані законом інтереси третіх осіб, наклепницькі, що порушують авторські права, що пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознакою, що сприяють розпаленню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, сцени, що містять насильства, або нелюдського поводження з тваринами тощо, встановлених законом України «Про мораль», Конституцією України й іншими відповідними нормативними актами;
 • обмеження прав меншин;
 • видавання себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Адміністрації, а також уведення в оману щодо якостей і характеристик якихось суб'єктів або об'єктів;
 • матеріалів, які Користувач не має права робити доступним за законом або згідно з якимись контрактними відносинами;
 • матеріалів, які порушують права на який-небудь патент, торговельну марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські й суміжні з ним права третьої сторони;
 • нав'язливої реклами, спаму, «листів щастя», запрошення до участі у фінансових пірамідах або нав'язування послуг іншим способом;
 • матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет;
 • навмисного та/або випадкового порушення будь-яких застосовних місцевих, державних або міжнародних законів;
 • збору і зберігання персональних даних інших користувачів;
 • неузгодженої передачі записів рекламного, комерційного або агітаційного характеру;
 • реклами наркотичних засобів;
 • записів на будь-чию адресу, що містять грубі й образливі вислови і пропозиції;
 • записів, що містять матеріали порнографічного характеру.

5.6. Забороняється мати більше одного аккаунта (клоноведення). У випадку порушення угоди, аккаунт буде забанений (вилучений) без жодного попередження.

5.7. Користувач розуміє і приймає, що за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення й інші матеріали, розміщені для загального доступу, відповідальна та особа, яка зробила дане розміщення.

5.8. У випадку надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних із розміщенням Користувачем матеріалів, Користувач самостійно і за свій рахунок регулює зазначені претензії.

6. Припинення дії облікового запису та видалення матеріалів Користувача

6.1. Користувач згодний з тим, що Адміністрація залишає за собою право припинити дію облікового запису Користувача та/або заблокувати Користувачеві доступ до Сайту, у будь-який час без попереднього повідомлення Користувачеві та без зазначення причини, у таких випадках:

6.1.1. Порушення положень даної Угоди, її частин і доповнень;

6.1.2. За відповідним записом органів державної влади, згідно з чинним законодавством;

6.1.3. У випадках, якщо Адміністрація вважатиме таке видалення необхідним для нормальної роботи Сайту.

6.2. Користувач може запросити в Адміністрації деактивацію його акаунту на Сайті. Під деактивацією слід розуміти тимчасове блокування акаунту користувача з його збереженням (без видалення інформації користувача з бази даних Сайту). Для деактивації акаунту Користувач повинен написати листа у службу підтримки Сайту з поштової скриньки, на яку проводилася реєстрація акаунту Користувача, з проханням про деактивацію акаунту.

6.3. Для відновлення реєстрації на Сайті (активації акаунту), Користувач повинен написати листа у службу підтримки Сайту з проханням активувати акаунт Користувача, з поштової скриньки, на яку проводилася реєстрація акаунту Користувача.

6.4. Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд змінювати (модерувати) або видаляти будь-які публіковані Користувачем матеріали, у тому числі, матеріали, що порушують заборони, встановлені п 5.5. чинної Угоди (а також будь-які інші заборони й вимоги, передбачені чинним законодавством України), з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, що може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

6.5. У випадку розміщення Користувачем матеріалів, що йому не належать, і надходження від правовласника мотивованої скарги на порушення його охоронюваних законом прав, Адміністрація має право вилучити розміщений Користувачем контент або заблокувати доступ до нього Користувачів без повідомлення Користувача і без пояснення причин.

7. Права та обов'язки

7.1. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату матеріалів, розташовуваних Користувачем, а також за недостатню якість або швидкість надання Сервісу.

7.2. Користувач має право розміщати за допомогою Сайту об'єкти інтелектуальної власності, право на використання яких належать йому на законних підставах.

7.3. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в розміщенні матеріалів, текстових повідомлень, а також вилучити матеріали за своїм розсудом, якщо їхній зміст суперечить вимогам цієї Угоди.

7.4. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за зміст матеріалів, розташовуваних ним на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів і за їхню відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв'язку з розміщенням матеріалів на Сайті. У випадку надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних із розміщенням матеріалів, Користувач самостійно і за свій рахунок урегульовує зазначені претензії.

7.5. Користувач надає Адміністрації невиняткову ліцензію для використання, включно з відтворенням, поширенням, переробкою, публічним показом на Сайті і доведенням до загального відома матеріалів, розміщених Користувачем у рамках порталу для публічного перегляду, як контенту Сайту. Користувач, який є законним автором зазначених у цьому пункті матеріалів, зберігає за собою всі майнові й особисті немайнові авторські права, згідно з законодавством України й міжнародними угодами.

7.6. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати й не копіювати, не продавати й не перепродавати, а також не використовувати в якихось комерційних цілях будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті, крім тих випадків, коли таке право надається його законним правовласником.

7.7. Адміністрація не гарантує, що Сервіси Сайту будуть відповідати вимогам Користувача; будуть надаватися безупинно, швидко, надійно й без помилок, а результати, які можуть бути отримані Користувачем, будуть точними й надійними.

7.8. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням Сервісів Сайту, Користувач використовує на власний страх і ризик. Користувач самостійно відповідає за будь-який збиток, який може бути нанесений комп'ютеру та/або даним у результаті завантаження й використання цих матеріалів.

7.9. Адміністрація зобов'язується повідомити Користувачеві про претензії третіх осіб на розміщені Користувачем матеріали. Користувач зобов'язується або надати Адміністрації права на публікацію матеріалу, або вилучити матеріал.

7.10. Адміністрація має право на першу вимогу відповідного вповноваженого (правоохоронного) органа, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому державному органу наявну інформацію про Користувача, не виключаючи персональні дані.

7.11. Адміністрація не несе відповідальності:

 • за дії Користувача на Сайті;
 • за збої, що виникають у телекомунікаційних та/або енергетичних мережах, дію шкідливих програм, а також за несумлінні дії третіх осіб;
 • за зміст і законність Інформації, використовуваної/одержуваної Користувачем у рамках Сервісу, а також за її характер;
 • за збиток/упущену вигоду, заподіяну Користувачеві в результаті використання або неможливості використання того чи іншого Сервісу;
 • за вірогідність рекламної інформації, одержуваної Користувачем у рамках Сервісу, і якість рекламованих у ній товарів/послуг тощо;
 • за певні ушкодження програмного та/або апаратного комплексу Користувача, що виникли в результаті користування Сервісом.