Чемпионат Бельгии

Лига Жюпилер, 21-й тур

Сезон
Тур
29.07.16 21:30
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
30.07.16 19:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
30.07.16 21:00
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
31.07.16 15:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
31.07.16 19:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
31.07.16 21:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
05.08.16 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
06.08.16 19:00
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
06.08.16 21:00
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
07.08.16 15:30
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
07.08.16 19:00
5 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
07.08.16 21:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
13.08.16 19:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
13.08.16 21:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
13.08.16 21:00
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
14.08.16 19:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
14.08.16 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.08.16 21:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
20.08.16 19:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.08.16 15:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.08.16 19:00
0 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.08.16 21:00
4 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.08.16 21:30
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.08.16 19:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.08.16 21:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
28.08.16 15:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
28.08.16 19:00
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
28.08.16 21:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.09.16 19:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.09.16 21:00
4 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.09.16 15:30
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.09.16 19:00
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.09.16 21:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
16.09.16 21:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.09.16 19:00
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.09.16 21:00
1 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.09.16 15:30
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.09.16 19:00
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.09.16 21:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
23.09.16 21:30
0 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.09.16 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.09.16 21:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.09.16 15:30
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.09.16 19:00
4 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.09.16 21:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
01.10.16 21:00
1 : 4
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
01.10.16 21:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
02.10.16 15:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
02.10.16 19:00
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
02.10.16 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
14.10.16 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
15.10.16 19:00
3 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
15.10.16 21:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
16.10.16 15:30
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
16.10.16 19:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
16.10.16 21:00
2 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.10.16 21:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
22.10.16 21:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
22.10.16 21:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
23.10.16 15:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
23.10.16 19:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
23.10.16 21:00
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.10.16 21:30
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.10.16 21:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.10.16 21:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.10.16 21:30
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.10.16 21:30
4 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.10.16 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
29.10.16 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
29.10.16 21:00
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
30.10.16 15:30
3 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
30.10.16 19:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
30.10.16 21:00
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.11.16 21:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
05.11.16 21:00
4 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
05.11.16 21:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
06.11.16 15:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
06.11.16 19:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
06.11.16 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.11.16 21:30
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.11.16 19:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.11.16 21:00
5 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.11.16 21:30
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
20.11.16 19:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
20.11.16 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.11.16 21:30
6 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.11.16 21:30
3 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.11.16 15:30
6 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.11.16 15:30
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.11.16 21:00
7 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
02.12.16 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.12.16 19:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.12.16 21:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.12.16 15:30
1 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.12.16 19:00
1 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.12.16 21:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.12.16 19:00
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.12.16 21:30
1 : 4
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.12.16 15:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.12.16 19:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.12.16 21:00
3 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.12.16 21:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.12.16 21:00
1 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.12.16 21:30
3 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.12.16 15:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.12.16 19:00
5 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.12.16 21:00
4 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
20.12.16 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
20.12.16 21:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.12.16 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.12.16 21:30
1 : 4
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.12.16 21:30
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.12.16 21:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
22.12.16 21:30
2 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21-й тур
26.12.16 15:30
4 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.12.16 15:30
1 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.12.16 19:00
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.12.16 21:30
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
27.12.16 19:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
20.01.17 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.01.17 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
21.01.17 21:30
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
22.01.17 15:30
0 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
22.01.17 21:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.01.17 21:30
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
24.01.17 21:30
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.01.17 21:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.01.17 21:30
2 : 4
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.01.17 21:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
28.01.17 19:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
28.01.17 21:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
29.01.17 15:30
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
29.01.17 19:00
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
29.01.17 21:00
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
03.02.17 21:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.02.17 19:00
0 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.02.17 21:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.02.17 21:30
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
05.02.17 15:30
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
05.02.17 19:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
10.02.17 21:30
0 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.02.17 19:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.02.17 21:00
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.02.17 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
11.02.17 21:30
0 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
12.02.17 19:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
17.02.17 21:30
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.02.17 19:00
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
18.02.17 21:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.02.17 15:30
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.02.17 19:00
1 : 4
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
19.02.17 21:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.02.17 21:00
1 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
25.02.17 21:30
0 : 4
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.02.17 15:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.02.17 19:00
2 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
26.02.17 21:00
3 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.03.17 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.03.17 21:00
2 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.03.17 21:00
1 : 1
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.03.17 21:00
3 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.03.17 21:00
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
04.03.17 21:00
1 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
12.03.17 15:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
12.03.17 15:30
2 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
12.03.17 15:30
0 : 4
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
12.03.17 15:30
0 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
12.03.17 15:30
1 : 3
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
12.03.17 15:30
0 : 2
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.
12.03.17 15:30
3 : 0
 • Анонс
 • Обзор
 • Онлайн
 • Пресс.